Γλώσσα:

Instagram

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

 

Η νέα εποχή απαιτεί από κάθε εταιρία, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τοποθεσίας, την δημιουργία στρατηγικής που σέβεται το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια απόδειξη της έμπρακτα υπεύθυνης στάσης και λειτουργίας που κάθε εταιρία οφείλει να επιδεικνύει συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας και σε απόλυτη εναρμόνιση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

 

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης;

 

Πρόκειται για τους 17 Στόχους, που έθεσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, για την αντιμετώπιση  σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων. Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, σε έναν υγιή πλανήτη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

 

Η Black Book αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση tailor-made προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  για εταιρίες , που επιθυμούν να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να εντάξουν στην κουλτούρα τους τις αξίες της αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της συνέπειας.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

 

Για το Περιβάλλον

 

Στόχος μας είναι η δημιουργία πολιτικών για επιχειρήσεις , οι οποίες αποβλέπουν στη μέγιστη δυνατή προστασία του Περιβάλλοντος  με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, η δημιουργία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από δράσεις παράκτιων καθαρισμών ή δενδροφυτεύσεων αποτελεί σημείο αναφοράς για εμάς.

 

 

Για την Κοινωνία

 

Μέσα από συνεχόμενη χαρτογράφηση των αναγκών της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κρήτη, βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία.  Υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που αφορούν την Οικογένεια & το Παιδί, τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, την Δημόσια Υγεία, τα Ζώα, τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό, αυξάνουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων που μπορεί μια επιχείρηση να αναλάβει.

 

 

Για τους Εργαζόμενους

 

Μέσα από την εμπειρία της ομάδας μας,  οργανώνουμε δράσεις εταιρικού εθελοντισμού για τους εργαζόμενους εταιριών και τις οικογένειές τους. Δημιουργώντας ισχυρό ηθικό κίνητρο στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, εξασφαλίζουμε το πάθος για τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. Επιπλέον, διοργανώνουμε σεμινάρια εκπαίδευσης για το προσωπικό εταιριών με στόχο την ευαισθητοποίηση πάνω σε κοινωνικά θέματα. 

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνείστε μαζί μας για να λάβετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με αυτή την Ειδικότητα: