Γλώσσα:

Instagram

Services

Υπηρεσίες

Management

Αναγνωρίζουμε και παρακολουθούμε την έξαρση της 5 αστέρων εξυπηρέτησης και ξέρουμε ότι η ανάγκη πλέον για εκπαιδευμένο προσωπικό θα είναι τεράστια και θα αλλάξει τον τρόπο που νοούμε την εξυπηρέτηση σήμερα. Αφοσιωμένοι  στην ανάδειξη  μιας νέας κουλτούρας στην  εξυπηρέτηση, μεταμορφώνουμε το απλό σε πολυτελές,  το δεδομένο σε  έκπληξη,  το απρόσμενο σε  αναμενόμενο. Η ομάδα μας αποτελείται από πρωτοπόρους σπεσιαλίστες σε αυτό που εκπαιδεύουν , Εστιατοριακή, Bar, Butler, Coffee, Guest Relations, 5 stars product.

 

Τα ζητούμενα επίπεδα ποιότητας που θέλουμε να προσφέρουμε μεταφράζονται στον ενθουσιασμό των πελατών μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε. H συνεχής αναζήτηση για τρόπους να δημιουργήσουμε αυτό το αίσθημα του ενθουσιασμού είναι αυτό που κάνει την ΒΒ να ξεχωρίζει και να δημιουργεί πιστούς πελάτες και περήφανους εργαζόμενους.

 

H BB είναι μια πρωτοπόρος εταιρία στον τομέα της εκπαίδευσης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της Εστίασης και της Φιλοξενίας.  Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες όσον αφορά το ποτό και το φαγητό από την αγορά, κοστολόγηση, αποθήκευση, παρασκευή, παράθεση και εξυπηρέτηση και μπορεί να οργανώσει εξολοκλήρου τη λειτουργία και την παροχή ποιοτικού προϊόντος, μιας ξενοδοχειακής ή επισιτιστικής επιχείρησης στους ακόλουθους τομείς:

1. Εστιάση > Buffet > Α la Carte > Κουζίνα
 1. 1  Buffet Brk| Main Restaurant
  • Concept | Στήσιμο Πρωινού (Continental – American buffet).
  • Προμηθευτες | Συνταγολόγηση | Κοστολόγηση.
  • Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Ανάλυση του menu και παρασκευή μαζί με την ομάδα της κουζίνας.
  • Εκπαιδευτικοί έλεγχοι (Training Audits) μέσω ερωτηματολογίου.
  • Ανάλυση Απόδοσης και προβλημάτων.
  • A.C.C.PBuffet Brk| Main Restaurant
  • Ανάλυση Θέσης Εργασίας |Γνώσεις |Δεξιότητες| Υποκίνηση| Πρότυπα απόδοσης.
 2. 2  Buffet Dinner | Main Restaurant
  • Concept | Στήσιμο Πρωινού (Continental – American buffet) .
  • Προμηθευτες | Συνταγολόγηση | Κοστολόγηση.
  • Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Ανάλυση του menu και παρασκευή μαζί με την ομάδα της κουζίνας.
  • Εκπαιδευτικοί έλεγχοι (Training Audits) μέσω ερωτηματολογίου.
  • Ανάλυση Απόδοσης και προβλημάτων.
  • Ανάλυση Θέσης Εργασίας |Γνώσεις |Δεξιότητες| Υποκίνηση| Πρότυπα απόδοσης .
 3. 3  Α la carte Restaurant
  • Νέα κάρτα
  • Food Concept
  • Brunch
  • Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Ανάλυση του menu και παρασκευή μαζί με την ομάδα της κουζίνας.
  • Εκπαιδευτικοί έλεγχοι (Training Audits) μέσω ερωτηματολογίου.
  • Ανάλυση Απόδοσης και προβλημάτων.
  • Ανάλυση Θέσης Εργασίας |Γνώσεις |Δεξιότητες| Υποκίνηση| Πρότυπα απόδοσης .
2. Bar > New List > Training
 • Concept
 • Προμηθευτές | Συνταγολόγηση | Κοστολόγηση.
 • Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών .
 • Ανάλυση της κάρτας και Παρασκευή μαζί με την ομάδα του Bar.
 • Εκπαιδευτικοί έλεγχοι (Training Audits) μέσω ερωτηματολογίου.
 • Ανάλυση Απόδοσης και προβλημάτων.
 • Ανάλυση Θέσης Εργασίας |Γνώσεις |Δεξιότητες| Υποκίνηση| Πρότυπα απόδοσης.
3. Wine > New List > Training
 • Concept
 • Σύσταση κάρτας | Κοστολόγηση.
 • Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Ανάλυση της κάρτας και σεμινάρια γευσιγνωσίας μαζί με την ομάδα του Service.
 • Εκπαιδευτικοί έλεγχοι (Training Audits) μέσω ερωτηματολογίου.
 • Ανάλυση Απόδοσης και προβλημάτων.
 • Ανάλυση Θέσης Εργασίας |Γνώσεις |Δεξιότητες| Υποκίνηση| Πρότυπα απόδοσης
4. Coffee > New List > Training
 • Concept
 • Προμηθευτες | Συνταγολόγηση | Κοστολόγηση.
 • Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Ανάλυση της κάρτας και Παρασκευή μαζί με την ομάδα του cafe.
 • Εκπαιδευτικοί έλεγχοι (Training Audits) μέσω ερωτηματολογίου.
 • Ανάλυση Απόδοσης και προβλημάτων.
 • Ανάλυση Θέσης Εργασίας |Γνώσεις |Δεξιότητες| Υποκίνηση| Πρότυπα απόδοσης.
5. Operation > Συμβουλευτική στην καθολική λειτουργία
 • Στήσιμο Business Plan.
 • Δημιουργία οδηγών λειτουργίας, περιγραφές εργασίας.
 • Δημιουργία ξεχωριστού εργαλείου καταγραφής παραπόνων.
 • Καθορισμός Budget λειτουργίας.
 • Στοχοθεσία παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο.
 • Απογραφές και αξιολόγηση αναλώσεων.
 • Sales Mix.
 • Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης.
 • Τεχνικές προώθησης πωλήσεων.
6. Τρόπος παροχής των υπηρεσιών μας

Η εκπαίδευση πραγματαοποιείται με :

 

 • Σεμινάρια – Εργαστήρια ( Seminars – Workshops)
 • Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)
 • Υπόδυση Ρόλων (Role Playing)
 • Προσομοιώσεις (Simulations)
 • Διαμόρφωση συμπεριφοράς (Behavior Modeling)

 

Διαφορετικοί συνεργάτες & εκπαιδευτές  αναλάβουν την εκπαίδευση του προσωπικού σας, σε κάθε εργαζόμενο δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων.

Δημιουργείται αρχείο εκπάιδευσης και ατομική καρτέλα εκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια προσαρμόζονται στη φιλοσοφία της επιχειρησή σας.

 

Παρακολουθούμε την λειτουργία με τα παρακάτω εργαλείά:

Internal Audits – Action Plan

Mystery Guest – Action Plan

Ερωτηματολόγια πελατών – Action Plan

Ερωτηματολόγια Προσωπικού  – Action Plan

7. Εγγύηση παρεχόμενων υπηρεσιών

Από την έναρξη της συνεργασίας μας και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, φέρουμε την υποχρέωση διατήρησης μυστικότητας, σε σχέση με τα δεδομένα της επιχείρησης που λαμβάνουμε γνώση. Που σημαίνει ότι δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση του πελάτη.

Σεμινάρια