Γλώσσα:

Instagram

 

Human Resources Management

 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις αποκτά ολοένα και περισσότερο μεγαλύτερη σημασία. Οι επιχειρήσεις δέχονται συνεχώς πιέσεις από εξωτερικό κι εσωτερικό τους περιβάλλον στον παγκόσμιο χάρτη της τουριστικής βιομηχανίας. Η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου Δυναμικού απαιτεί στην στελέχωση ανθρώπων με δεξιότητες καθώς και συστηματοποιημένες διαδικασίες.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στον χώρο του Τουρισμού, σε σπουδαστές και αποφοίτους τουριστικών σχολών, σε εργαζόμενος στον τουριστικό ή ξενοδοχειακό κλάδο και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το HR ή να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες.

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (είτε θα εμπλουτίσουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες). Θα κατανοήσουν την σπουδαιότητα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην επιχείριση αποκτώντας γνώσεις και εφόδια για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Ενότητα 1 – Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Ιστορική αναδρομή – ο ρόλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στις Τουριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα έως σήμερα
 • Η επίδραση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Η σωστή διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων

 

Ενότητα 2 – Οι σημαντικότερες λειτουργίες του Τμήματος  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προσέλκυση
 • Διαδικασία επιλογής
 • Ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση
 • Υποκίνηση
 • Αξιολόγηση

 

Ενότητα 3 – Η σημασία της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις σήμερα

 • Η ένταξη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο στρατηγικό σχεδιασμό της τουριστικής επιχείρησης.
 • Η σημασία της καλλιέργειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Η συμβολή της εκπαίδευσης στη βελτίωση των δεξιοτήτων τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της ποιότητας των υπηρεσιών των εργαζομένων
 • Η σημασία της ανάπτυξης και προετοιμασίας σωστά εκπαιδευμένων επαγγελματιών HR Managers.

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 30 ώρες

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνείστε μαζί μας για να λάβετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με αυτή την Ειδικότητα: