Γλώσσα:

Instagram

 

HOUSEKEEPING MANAGEMENT

Στον κεντρικό άξονα του ξενοδοχείου βρίσκεται το τμήμα του Housekeeping και το προσωπικό που το στελεχώνει. Από την άφιξη του πελάτη στο ξενοδοχείο ως την αναχώρηση, οι εργαζόμενοι του τμήματος ορόφων προσφέρουν αποτελεσματικά ποιοτικές υπηρεσίες, ικανοποιώντας τις ανάγκες των καλεσμένων. Πολλοί χαρακτηρίζουν το τμήμα των ορόφων ως «ένα ιδιαίτερα νευραλγικό – αλλά παράλληλα και ενδιαφέρον τμήμα με μεγάλη ζήτηση». Μέσα από αυτό διακρίνονται και προάγονται ανώτερα στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

 

 

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 

– Γνωρίζουν αναλυτικά ποια είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του τμήματος ορόφων.

 

– Εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές ώστε οι απαιτούμενες εργασίες να εκτελούνται σωστά και έγκαιρα.

 

– Προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου.

 

– Διαχειριστούν παράπονα και ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

 

– Οργανώνουν και επιβλέπουν όλες τις εργασίες και διοικητικές λειτουργίες.

 

– Επικοινωνούν και να συνεργάζονται πιο αποτελεσμετικά με συναδέλφους και πελάτες.

 

– Αξιολογούν τις ανάγκες εξοπλισμού, αναλώσιμων, υλικών καθαρισμού

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 

 

– Προϊσταμένες ορόφων, Βοηθούς Προϊσταμένων, Καμαριέρες, Καθαρίστριες, Βαλέδες, Λινοθηκάριους που επιθυμούν να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους

 

– Σε εργαζoμένους και στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου

 

– Σε ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων

 

– Σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα του Housekeeping

 

– Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει και εξειδικεύει τους σπουδαστές των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 

– Δομή του τμήματος των ορόφων, οργανόγραμμα τμήματος

 

– Ο ρόλος και οι ευθύνες του τμήματος οροφοκομίας

 

– Καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού

 

– Προσόντα, ικανότητες, προσωπικότητα ενός επιτυχημένου Housekeeper, βοηθού προϊσταμένου και προϊσταμένου

 

– Διαδικασία εισόδου υπαλλήλων του ξενοδοχείου στο δωμάτιο του πελάτη

 

– Καθαρισμός δωματίων, μπάνιων και κοινόχρηστων χώρων

 

– Έλεγχος ποιότητας καθαρισμού

 

– Ασφάλεια τμήματος, εντοπισμών βλαβών και φθορών

 

– Εμφάνιση, συμπεριφορά και επικοινωνία προσωπικού του Housekeeping

 

– Διαχείριση απολεσθέντων αντικειμένων, (LOST AND FOUND)

 

– Κανόνες χρήσης κλειδιών και καρτών των δωματίων

 

– Συνεργασία με συναδέλφους

 

– Συνεργασία τμήματος οροφοκομίας με άλλα τμήματα του ξενοδοχείου

 

– Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων, Παραπόνων και Διαχείριση κρίσεων με δύσκολους πελάτες

 

– Αντιμετώπιση προβλημάτων στο τμήμα

 

– Οργάνωση λινοθήκης – πλυντηρίου – απογραφές λινών

 

– Σωστή χρήση χημικών και απορρυπαντικών προϊόντων

 

– Περιβαλλοντική διαχείριση στο τμήμα του Housekeeping

 

– Σημάνσεις επικινδυνότητας στα απορρυπαντικά

 

– Πρότυπα ποιότητας στον καθαρισμό και νέες τάσεις (εξοπλισμός καθαρισμού Housekeeping)

 

– Επικοινωνία με πελάτες στα αγγλικά – χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις

 

– Συνέντευξη πρόσληψης και επιλογή προσωπικού, συμβουλές, συνήθεις ερωτήσεις, γλώσσα του σώματος

 

 

 

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες

 

Ημερομηνία Έναρξης : 17 Νοεμβρίου 2020

 

Κόστος Σεμιναρίου: 350 ευρώ

(320 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και ομάδες άνω των 3 ατόμων)

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνείστε μαζί μας για να λάβετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με αυτή την Ειδικότητα: