Γλώσσα:

Instagram

 

CSR & SDGs In Hospitality Industry | E-Learning

ΣΚΟΠΟΣ

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης  οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις γύρω από την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και πως αυτή εφαρμόζεται στις ξενοδοχειακές μονάδες.

 

Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν δράσεις ΕΚΕ προάγοντας την αφοσίωση πελατών και υπαλλήλων, αυξάνοντας παράλληλα το κοινωνικό αποτύπωμα της Επιχείρησης.

 

Θα είναι ικανοί να υιοθετούν καλές πρακτικές συμβάλλοντας καθοριστικά στην βελτίωση της Εταιρικής κουλτούρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα το brand της Επιχείρησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 

 

– Εργαζόμενους του Τουριστικού και  Ξενοδοχειακού κλάδου

 

– Σε σπουδαστές και αποφοίτους τουριστικών σχολών

 

– Όσους θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

Η έννοια της ΕΚΕ

 

– Ιστορική Αναδρομή

 

– Οφέλη της ΕΚΕ στην Επιχείρηση και την Κοινωνία

 

– Εισαγωγή στους 17 Στόχους Βιώσιμής ανάπτυξης

 

– Προσεγγίζοντας πρακτικά τους 17 Στόχους Βιώσιμής ανάπτυξης

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

Καλές Πρακτικές ΕΚΕ

 

– Πρακτική εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμής ανάπτυξης

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 

Προώθηση  ενεργειών ΕΚΕ μέσω Social Media

 

Παραδείγματα εταιριών που εφαρμόζουν ΕΚΕ

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς φορείς

 

Τρόποι Πιστοποίησης δράσεων ΕΚΕ

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 12 ώρες

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής : 

 

Επαναλαμβανόμενα Τμήματα

                              

 

– Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

 

Κόστος Σεμιναρίου: 140 ευρώ

(Ειδικές τιμές σε ανέργους, φοιτητές και ομάδες άνω των 3 ατόμων)

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνείστε μαζί μας για να λάβετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με αυτή την Ειδικότητα: