Γλώσσα:

Instagram

CSR Account Manager


 

 

Τίτλος Θέσης: Account Manager 

 

Τμήμα: Corporate Social Responsibility Team

 

Αποστολή: Εξασφάλιση συνεργασιών με εταιρείες για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

 

Καθήκοντα:

 

 • Λειτουργία ως το κύριο σημείο επαφής για όλα τα θέματα διαχείρισης λογαριασμών πελατών
 • Οικοδόμηση και διατήρηση ισχυρών, μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες
 • Διαπραγμάτευση συμβάσεων και κλείσιμο συμφωνιών 
 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης συμβούλου με βασικούς λογαριασμούς
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με υπάρχοντες πελάτες
 • Σύνταξη αναφορών για την κατάσταση των λογαριασμών και προτάσεων για την εύρεση νέων συνεργασιών
 • Διοργάνωση Κοινωνικών Δράσεων σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Δημιουργία Επικοινωνιακού Υλικού (π.χ. Δελτία Τύπου, Επικοινωνιακές Καμπάνιες)
 • Υποστήριξη των γενικότερων λειτουργιών της εταιρείας (π χ.γραμματειακή υποστήριξη)
 • Διαχείριση των social media για την προώθηση των δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Παρακολούθηση των τάσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

 

Προδιαγραφές της Θέσης:

 

 • Πτυχίο  ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός αλλά όχι απαραίτητος
 • 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη χρήση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Ms Office (ιδιαίτερα word, excel, powerpoint)
 • Γνώση διαχείρισης social media
 • Γραφιστικές δεξιότητες επιθυμητές
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού πολλαπλών έργων διαχείρισης λογαριασμών ταυτόχρονα, διατηρώντας παράλληλα έντονη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές ικανότητες ακρόασης, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Θέληση για προσωπική ανάπτυξη
 • Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Διάθεση για κοινωνική προσφορά
 • Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

 

 

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσόντα
 • Προοπτικές επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικό laptop 

 

Η θέση εργασίας αφορά την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.