Γλώσσα:

Instagram

 

Μάθετε Γερμανικά, Αγγλικά και Ρωσικά για τον Τουρισμό!

 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενασχόλησή σας με τα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα και είναι απαραίτητη για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Αποκτήστε τώρα το πλεονέκτημα των ξένων γλωσσών, κάνοντας μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τουρισμού!

 

Η Black Book Hospitality Moderators σε συνεργασία με το ΙΙΕΚ Morfi έχουν δημιουργήσει σεμινάρια εκμάθησης Γερμανικών, Αγγλικών και Ρωσικών για τον Τουρισμό με καθηγητές τους σπεσιαλίστες του χώρου. Μετά το πέρας των σεμιναρίων, θα είστε σε θέση να επικοινωνήσετε γραπτά και προφορικά στη γλώσσα της επιλογής σας και να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της εργασίας σας.

 

Σεμινάριο «Γερμανικά στον Τουρισμό»

 

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί το βασικότερο προσόν σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανέλιξης στον τουριστικό τομέα. Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα του πελάτη δημιουργεί κλίμα ασφάλειας και αμεσότητας με τον ίδιο, επιταχύνει τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμβάλλει στην άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στον χώρο εργασίας και βοηθάει στην κατανόηση της κουλτούρας των τουριστών καθιστώντας την επίσκεψη τους μία μοναδική εμπειρία.  

Οι γερμανόφωνες χώρες ( Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) αποτελούσαν ανέκαθεν βασικές χώρες προέλευσης στην ελληνική τουριστική αγορά, συνεπώς η εκμάθηση και η σωστή χρήση της γερμανικής γλώσσας σε όλους τους τουριστικούς τομείς (ξενοδοχειακό, επισιτιστικό, τουριστικά γραφεία) είναι αναγκαία για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

Πολλοί χαρακτηρίζουν τη γερμανική γλώσσα δύσκολη και περίπλοκη. Ωστόσο η σωστή μέθοδος στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση σύγχρονων μέσων, καθώς και η στοχευμένη διαμόρφωση της ύλης στις ανάγκες των επαγγελματιών του τουρισμό, προσδίδουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κάνουν πιο απλή τη διαδικασία της εκμάθησης.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Το σεμινάριο «Γερμανικά στον τουρισμό» απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες του τουριστικού κλάδου, υπαλλήλους και στελέχη ξενοδοχείων, εργαζόμενους στην εστίαση και σε τουριστικά γραφεία, απασχολούμενους είτε σε επιχειρήσεις εντός Ελλάδας, είτε σε αυτούς που επιθυμούν να εργαστούν σε αντίστοιχες εταιρίες στο εξωτερικό. 

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός τους σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τη γλώσσα και το γερμανικό πολιτισμό μέσα από ένα καλά δομημένο εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις και οπτικοακουστικά μέσα. Στόχος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για την επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις της επαγγελματικής καθημερινότητας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τόσο την προφορική όσο και τη γραπτή επικοινωνία, μέσα από την απόκτηση αντίστοιχου λεξιλογίου και βασικών κανόνων της γερμανικής γραμματικής. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

  • Να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και να μιλάνε για τα ενδιαφέροντά τους.
  • Να υποδέχονται και να εξυπηρετούν πελάτες σε ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και τουριστικά γραφεία, μαθαίνοντας αντίστοιχο λεξιλόγιο και διαλόγους.
  • Να δίνουν πληροφορίες για δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς και οδηγίες για καθοδήγηση των επισκεπτών στην πόλη, ωράρια αφίξεων – αναχωρήσεων.
  • Να διαβάζουν και να γράφουν απλές επιστολές και να συμπληρώνουν έντυπα.